.กิจกรรมโครงการ – www.smeonline.rmutt.ac.th/62
September 4, 2019

ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า

พลาดไม่ได้ กับงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า” ยกโลกออนไลน์มาไว้บนโลกแห่งความจริง พบกับมหกรรมสินค้าคุณภาพจาก SME ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แล้วพบกัน ณ ลาน […]
August 27, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.ราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.ราชบุรี กับหัวข้อเรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” ณ ห้องมงกุฎ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 […]
August 14, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.เพชรบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.เพชรบุรี กับหัวข้อเรื่อง “Marketing Disruption เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล” ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 […]
August 7, 2019

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง “Online ไม่ยาก หากเข้าใจและใช้เครื่องมือเป็น” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 […]
July 29, 2019

กำหนดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 กำหนดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม วชิระนาวา ชั้น ๙ อาคาร ๔ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ……………………………………………………………………………… ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ […]