August 3, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม A)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan” ณ ห้องประชุม Meeting A […]
July 18, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ติดอาวุธดิจิทัล 360 องศา ครบทุกกระบวนท่าการขายออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 […]
June 20, 2020

งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.กรุงเทพมหานคร (กลุ่ม B)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
March 12, 2020

สสว.ร่วมมทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing ผู้ประกอบการ SME -ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แห่เข้าร่วมกว่า 200 ราย

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing โดยมี ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย แหล่งที่มา : eduzones เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.พ. 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) […]
March 12, 2020

สสว.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา

สสว.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา แหล่งข่าว : newsreportnakhonpathominside สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing โดยมี ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.พ. […]
March 12, 2020

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี กรุงเทพ และอีก 11 จังหวัดภาคกลาง ย้ำชัดเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ แหล่งที่มา : eduzones นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวแนะนำรายละเอียดการอบรม “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ […]
>> รับสมัคร