October 1, 2021

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ”น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น”

คุณบังอร วันน้อย ประธานบริษัท และคุณสินชัย อัศวไกรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น” ในหัวข้อ “ธุรกิจกับ New normal จะไปด้วยกันได้หรอ” ในคลิปสัมภาษณ์กล่าวถึง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และปรับรูปแบบธุรกิจเป็นออนไลน์ให้เหมาะกับยุค New Normal ได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ Digital Marketing บนแพลตฟอร์ม Facebook […]
September 22, 2021

Success Case 2564 “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น”

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Success Case “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น” เพื่อจัดทำคลิปนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการ โดยสัมภาษณ์คุณบังอร วันน้อย ประธานบริษัท และคุณสินชัย อัศวไกรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และปรับรูปแบบธุรกิจเป็นออนไลน์ให้เหมาะกับยุค New Normal ได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ Digital Marketing บนแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage มาปรับใช้เป็นช่องทางการขาย […]
>> รับสมัคร