May 22, 2021

หลักสูตร Line Commerce from Zero to Hero (อบรมออนไลน์)

หลักสูตร Line Commerce from Zero to Hero (อบรมออนไลน์) วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 หลักสูตรขั้นกลาง 18 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ LINE e-commerce system LINE Official Account from Zero […]
May 22, 2021

หลักสูตร Data Driven Ecommerce หยิบข้อมูลมาใช้จริงเพื่อการขายของออนไลน์ (อบรมออนไลน์)

หลักสูตร Data Driven Ecommerce หยิบข้อมูลมาใช้จริงเพื่อการขายของออนไลน์ (อบรมออนไลน์) วันที่ 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรขั้นกลาง 18 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ Data ในโลกดิจิทัล บอกอะไรคนขายออนไลน์บ้าง ปรับแต่งคอนเทนต์ยังไง ให้โดนใจผู้ซื้อ เจาะลึกการใช้งานระบบ LnwShop การเก็บข้อมูลสถิติ และการนำไปใช้จริง […]
May 22, 2021

หลักสูตรการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร (อบรมออนไลน์)

หลักสูตรการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร (อบรมออนไลน์) หลักสูตรขั้นกลาง 18 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2564  การสร้างแบรนด์ร้านอาหารและสินค้าประเภทอาหาร การวางแผนการใช้สื่อออนไลน์ การกำหนดงบประมาณและการวัดผล การเลือกแพลตฟอร์มในการทำตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ธุรกิจร้านอาหาร/สินค้าประเภทอาหาร สนใจสมัครได้ที่  www.smeonline.in.th เรียนออนไลน์ ที่บ้านง่ายๆ แบบ Exclusive ผ่าน Facebook Private Group ทบทวนบทเรียนได้ตลอด […]
>> รับสมัคร