April 7, 2021

กำหนดการอบรม “เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย” วันที่ 7 – 9 พ.ค. 64

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
>> รับสมัคร