October 1, 2021

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “สเต็กฅนกางแจ้ง”

คุณวลัยพันธ์ ออกกิจวัตร เจ้าของกิจการ สเต็กฅน”กาง” แจ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายสเต็กสัญชาติไทยในราคาที่คุณสบายใจ ในหัวข้อ “ธุรกิจกับ New normal จะไปด้วยกันได้หรอ” ในคลิปสัมภาษณ์กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ไปจนถึงกิจกรรมรับสิทธิ์ประโยชน์เพื่อนำไปส่งเสริมร้านค้าของผู้ประกอบการเอง สำหรับยุค New normal ทางผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจจากการขายหน้าร้าน มาบริการการขายด้วยรถฟู๊ดทรัค สร้างจุดเด่นในการประกอบธุรกิจเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก และได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ Digital […]
October 1, 2021

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ”น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น”

คุณบังอร วันน้อย ประธานบริษัท และคุณสินชัย อัศวไกรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น” ในหัวข้อ “ธุรกิจกับ New normal จะไปด้วยกันได้หรอ” ในคลิปสัมภาษณ์กล่าวถึง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และปรับรูปแบบธุรกิจเป็นออนไลน์ให้เหมาะกับยุค New Normal ได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ Digital Marketing บนแพลตฟอร์ม Facebook […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้)”

(Success case) สถานประกอบการ หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้) ผู้นำเข้าอุปกรณ์ชาไข่มุก สัมภาษณ์ คุณนันท์ชนก ศรีเทพ หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing มองเห็นในจุดที่บกพร่องของธุรกิจตนเอง เลยทำให้คิดค้น Freppe’pop เป็นเครื่องดื่มผลไม้ปั่นแท้เกล็ดหิมะ เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการลงทุน หลังจากเข้าร่วมโครงการ ยอดขายเพิ่มขึ้น 60-70%
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด จำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ สัมภาษณ์ คุณวิทยา คุณคณาวัฒน์ กรรมการบริหาร หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing นำหลักสูตรการอบรมมาปรับใช้ โดยยิง ads โฆษณา ทำให้มีกลุ่มลูกค้าและยอดขาย เพิ่มขึ้น 10-20%  
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros. สัมภาษณ์ คุณเสถียร ลู่ศิลปศาสตร์ Operation manager และคุณชุลีภร สถาพรวจนา Sale manager พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ร่วมกับ LNWshop […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา”

(Success case) สถานประกอบการ ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา  ต้นตำรับหมี่ผัดกระเฉดรายแรกของประเทศไทย สโลแกน สด สะอาด อร่อย สัมภาษณ์เจ๊ง้อและลูกสาวคุณลินดา บูรณะชน พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ต้องตามกระแส วางแผนกลยุทธ์ โดยการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Line@ Instragram Tiktok ทำให้มีลูกค้าสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยส่งอาหารถึงมือลูกค้าแบบอาหารกล่อง Delivery […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด  ผู้ผลิตหลอดกระดาษรายแรกในประเทศไทย ยี่ห้อ TS Paper Straws สัมภาษณ์ คุณบอส ไพรัช อาภาสกุลเดช รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความสำเร็จหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว  
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออแกนิคฟาร์ม จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออแกนิคฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมัลเบอร์รี่สด สัมภาษณ์ คุณกบ อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ทำ Businees matching จากการขายออนไลน์ของ […]
August 3, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการ งานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan” ณ ห้องประชุม Meeting A […]
>> รับสมัคร