May 22, 2021

หลักสูตร Data Driven Ecommerce หยิบข้อมูลมาใช้จริงเพื่อการขายของออนไลน์ (อบรมออนไลน์)

หลักสูตร Data Driven Ecommerce หยิบข้อมูลมาใช้จริงเพื่อการขายของออนไลน์ (อบรมออนไลน์) วันที่ 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรขั้นกลาง 18 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ Data ในโลกดิจิทัล บอกอะไรคนขายออนไลน์บ้าง ปรับแต่งคอนเทนต์ยังไง ให้โดนใจผู้ซื้อ เจาะลึกการใช้งานระบบ LnwShop การเก็บข้อมูลสถิติ และการนำไปใช้จริง […]
>> รับสมัคร