June 28, 2021

รีวิวการขายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการ SME Online 2564 ภายใต้ความร่วมมือของ สสว. และ มทร.ธัญบุรี

June 22, 2021

รีวิวการขายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการ SME Online 2564 โดยคุณโย คณากร Content Creator ชื่อดังบน TikTok

ขอเชิญรับชม Live สด ขายสินค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ SMEOnline โดยความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.ธัญบุรี โดยคุณโย คณากร Content Creator ชื่อดังบน TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนได้เลยตอนนี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจาก live นี้เท่านั้น  
>> รับสมัคร