September 22, 2021

Success Case 2564 สเต็กฅน”กาง” แจ้ง

ลงพื้นที่บันทึกวิดีโอความสำเร็จของผู้ประกอบการ คุณวลัยพันธ์ ออกกิจวัตร เจ้าของกิจการ สเต็กฅน”กาง” แจ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายสเต็กสัญชาติไทยในราคาที่คุณสบายใจ ในหัวข้อ “ธุรกิจกับ New normal จะไปด้วยกันได้หรอ” ในคลิปสัมภาษณ์กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ไปจนถึงกิจกรรมรับสิทธิ์ประโยชน์เพื่อนำไปส่งเสริมร้านค้าของผู้ประกอบการเอง สำหรับยุค New normal ทางผู้ประกอบการปรับตัวธุรกิจจากการขายหน้าร้าน มาบริการการขายด้วยรถฟู๊ดทรัค สร้างจุดเด่นในการประกอบธุรกิจเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก และได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ […]
September 22, 2021

Success Case 2564 “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น”

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Success Case “น้ำพริกป้าแว่น By ป้าแว่น” เพื่อจัดทำคลิปนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการ โดยสัมภาษณ์คุณบังอร วันน้อย ประธานบริษัท และคุณสินชัย อัศวไกรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และปรับรูปแบบธุรกิจเป็นออนไลน์ให้เหมาะกับยุค New Normal ได้นำเรื่องของการเรียนรู้วิธีใช้ Digital Marketing บนแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage มาปรับใช้เป็นช่องทางการขาย […]
>> รับสมัคร