September 23, 2021

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน แหล่งที่มา https://u-hit.net/rmutt-169/ วันที่ 26 ส.ค.64 ทีมงาน SMEOnline ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Success Case สเต็ก คน “กาง” แจ้ง เพื่อจัดทำคลิปนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการ โดยร้านสเต็ก คน “กาง” แจ้ง เป็นร้านอาหารทำสเต็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดร้านเพราะ […]
September 23, 2021

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน แหล่งที่มา https://gooduniversity.net/rmutt-174/ วันที่ 26 ส.ค.64 ทีมงาน SMEOnline ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Success Case สเต็ก คน “กาง” แจ้ง เพื่อจัดทำคลิปนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการ โดยร้านสเต็ก คน “กาง” แจ้ง เป็นร้านอาหารทำสเต็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดร้านเพราะ […]
September 22, 2021

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน

โควิดแล้วไง! ร้าน “สเต็ก คน “กาง” แจ้ง..ปรับกลยุทธ์ยอดขายพุ่งทะลุเดือนละครึ่งล้าน แหล่งที่มา https://www.eduzones.com/2021/08/26/rmutt-196/ วันที่ 26 ส.ค.64 ทีมงาน SMEOnline ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Success Case สเต็ก คน “กาง” แจ้ง เพื่อจัดทำคลิปนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการ โดยร้านสเต็ก คน “กาง” แจ้ง เป็นร้านอาหารทำสเต็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดร้านเพราะ […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้)”

(Success case) สถานประกอบการ หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้) ผู้นำเข้าอุปกรณ์ชาไข่มุก สัมภาษณ์ คุณนันท์ชนก ศรีเทพ หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing มองเห็นในจุดที่บกพร่องของธุรกิจตนเอง เลยทำให้คิดค้น Freppe’pop เป็นเครื่องดื่มผลไม้ปั่นแท้เกล็ดหิมะ เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการลงทุน หลังจากเข้าร่วมโครงการ ยอดขายเพิ่มขึ้น 60-70%
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด จำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ สัมภาษณ์ คุณวิทยา คุณคณาวัฒน์ กรรมการบริหาร หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing นำหลักสูตรการอบรมมาปรับใช้ โดยยิง ads โฆษณา ทำให้มีกลุ่มลูกค้าและยอดขาย เพิ่มขึ้น 10-20%  
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros. สัมภาษณ์ คุณเสถียร ลู่ศิลปศาสตร์ Operation manager และคุณชุลีภร สถาพรวจนา Sale manager พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ร่วมกับ LNWshop […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา”

(Success case) สถานประกอบการ ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา  ต้นตำรับหมี่ผัดกระเฉดรายแรกของประเทศไทย สโลแกน สด สะอาด อร่อย สัมภาษณ์เจ๊ง้อและลูกสาวคุณลินดา บูรณะชน พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ต้องตามกระแส วางแผนกลยุทธ์ โดยการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Line@ Instragram Tiktok ทำให้มีลูกค้าสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยส่งอาหารถึงมือลูกค้าแบบอาหารกล่อง Delivery […]
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด  ผู้ผลิตหลอดกระดาษรายแรกในประเทศไทย ยี่ห้อ TS Paper Straws สัมภาษณ์ คุณบอส ไพรัช อาภาสกุลเดช รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความสำเร็จหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว  
May 25, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออแกนิคฟาร์ม จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท มัลเบอร์รี่บางกอก แอนด์ ออแกนิคฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมัลเบอร์รี่สด สัมภาษณ์ คุณกบ อิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ทำ Businees matching จากการขายออนไลน์ของ […]
>> รับสมัคร