February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง/ ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด”

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด  สัมภาษณ์ คุณฤพนท์ บรูฉัตรมณี ผู้ผลิตผ้าเย็นเช็ดมือ/โฟมล้างมือ/แผ่นมือ/ทิชชู่เปียก ยี่ห้อ SATO ถึงความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ทำให้ยอดขายผ่าน B2C เพิ่มขึ้น 40%
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON”

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON” ผลิตสินค้าแปรรูปมาจากตำรับสมุนไพรในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น เจลอาบน้ำ เซรั่ม ยาสีฟันสมุนไพร แชมพูสระผม รวมไปถึงอาหารเสริม ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สัมภาษณ์คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม กรรมการผู้จัดการ […]
>> รับสมัคร