สสว.-มทร.ธัญบุรี อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี กรุงเทพ และอีก 11 จังหวัดภาคกลาง ย้ำชัดเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ

แหล่งที่มา : eduzones

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวแนะนำรายละเอียดการอบรม “ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ปีงบประมาณ 2563 ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม. โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ในการดำเนินการ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ กทม. และ 11 จังหวัดในภาคกลาง นับเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการผลักดัน ‘SME’ สู่ ‘SME Online’ อย่างเต็มรูปแบบ

นอกเหนือจากให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มและช่องทางต่าง ๆ แล้ว ยังได้นำหลักการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และสินค้า ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการ อันนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

การอบรมปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME ครั้งนี้ มี นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทายในปี 2020 ด้วยการปรับแผนการตลาดดิจิทัล” ส่วนอีกหนึ่งวันเป็นการเวิร์คช็อปเพื่อดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านออนไลน์ ด้วยโปรแกรมยอดนิยมจาก LINE การสร้างหน้าร้านจาก LINE Official Account และ LINE My Shop โดย LINE Certified Trainer

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ความเป็นดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีลักษณะที่ชอบการบอกต่อ การแชร์ต่อในเรื่องที่พวกเขาสนใจ ดังนั้น ในฐานะผู้ประกอบการจะนำเรื่องราวดังกล่าวนี้มาใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ขณะเดียวกันลูกค้าไม่ได้เดินมาหาเรา แต่เราต้องเดินเข้าไปหาลูกค้า เพื่อนำเสนอในสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งในการรับมือกับผู้บริโภคในโลกออนไลน์หรือดิจิทัล นั่นคือการหยุดนิ้วโป้งของเขาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Thumb Stopper ให้เขาได้เห็น และหยุดอ่าน ไม่กดข้ามในสิ่งที่เรานำเสนอ รวมถึงการแชร์ต่อ

ด้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอย่างเช่น พุฒิพัฒน์ พูลมาลัยทรัพย์ อายุ 43 ปี กล่าวว่า ตนยังไม่เคยเข้าสู่การทำธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว เมื่อทราบว่ามีโครงการดังกล่าวจึงสนใจเข้าร่วม ทุกวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลง ในฐานะคนทำธุรกิจจึงต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน และเชื่อว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ และการอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติม ได้เห็นกรณีศึกษาหรือเคสตัวอย่างทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองนำไปพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สามารถขายอย่างมีเรื่องราวได้

ขณะที่ สุภาวดี จงจำเนียร อายุ 45 ปี บอกว่า ตั้งใจจะนำธุรกิจเสื้อผ้าเข้าสู่ช่องทางออนไลน์อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ และเห็นว่าการมาเข้าร่วมโครงการฯ นั้นได้ผลมากกว่าการศึกษาหรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เพราะความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนั้นผ่านการกลั่นกรองคัดสรรมาแล้ว และได้แนวทางในการทำธุรกิจใหม่ ๆ จึงทำให้ตนเองจับจุดและตั้งหลักเพื่อเดินต่อไปได้อย่างมีเป้าหมาย อยากให้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เข้ามาช่วยเหลือ ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง