กำหนดการอบรม “อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8-9กรกฎาคม 2563

กำหนดการอบรม “อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8-9กรกฎาคม 2563

กำหนดการ
อบรม “อ่านเกมให้ขาด เรื่องการตลาดออนไลน์”
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

08.00 – 08.40 น.          ลงทะเบียน
08.40 – 08.50 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ
08.50 – 09.10 น.          ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
09.10 – 10.00 น.          สรุปเทรนด์การตลาดออนไลน์ ทั้งเทรนด์ระดับโลกและในไทย กับสถานการณ์ที่คนขายของชาวไทยต้องเจอ
โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
10.00 – 10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.           ขายช่องทางไหนดี? รวมแพลตฟอร์มการขายในปัจจุบัน และประเภทสินค้าที่เหมาะกับแต่ละช่องทาง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย
และการเลือกสินค้ามาขายให้เหมาะกับตัวเอง โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.         เข้าใจจิตวิทยำกำรขำยออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing ที่สามารถใช้ได้กับการขายทุกช่องทาง
โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.            เข้าใจจิตวิทยาการขายออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing (ต่อ) ที่สามารถใช้ได้กับการขายทุกช่องทาง
โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

กำหนดการ
อบรม “เปิดร้านค้าเพิ่มยอดขายด้วย Shopee”
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น.       พิธีกรกล่าวต้อนรับ
09.00 – 09.30 น.       ภาพรวม E-commerce ก่อนลงสนามจริง โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง
09.30 – 12.00 น.        เวิร์คชอป “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน Shopee” โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง
• ลงทะเบียนและการตั้งค่าบัญชี
• การเตรียมพร้อมก่อนการขาย
• การเพิ่มสินค้า และการเพิ่มรายละเอียดสินค้า
12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.         เทคนิคกำรกระตุ้นยอดขายบนร้านค้าออนไลน์ โดย คุณนิธิกานต์ รงรอง
• เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า
• การจัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้า และทำคูปองบน Marketing Center
• การจัดการและบริหารการขาย บนร้านค้าออนไลน์

 

 

20200708-09- Marketonline (102.7 KiB, 43 downloads)