งานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563” จ.สุพรรณบุรี (กลุ่ม C)

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนา ในวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “อ่านเกมให้ขาดเรื่องการตลาดออนไลน์” ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 – 16.00 น.

ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบการ จ.สุพรรณบุรี ได้ทราบถึงการจัดอบรมให้ความรู้การทำ Digital Marketing ครั้งนี้เป็นเวลา 2 วันเต็ม เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์และสามารถเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการบนช่องทางออนไลน์ได้ โดยการดำเนินการของโครงการฯ ได้จัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อต้องการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์และสามารเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ และทางมทร.ธัญบุรี ยังได้จัดบูธให้บริการถ่ายภาพสินค้าแบบฟรีๆ พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรมภายในงานเพื่อให้สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์และสามารถนำภาพสินค้าขึ้นขายบนร้านค้าออนไลน์ได้อีกด้วย

ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

 

คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 จ.สุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด Digital to Global เพื่อต้องการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากลได้ ซึ่งในปีนี้เน้นให้ความรู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทำตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจออนไลน์และเข้าสู่ตลาดสากลได้

คุณวชิระ แก้วกอ
ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

จากนั้นพบกับการบรรยาย เรื่อง “อ่านเกมให้ขาดเรื่องการตลาดออนไลน์” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้มาสรุปเทรนด์การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์เทรนต์ของระดับโลกและเทรนด์ในประเทศไทย การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่มีให้บริการ การได้ทราบถึงประเภทของสินค้าที่เหมาะกับแต่ละช่องทางในการขึ้นขายสินค้าบนออนไลน์ การเลือกสินค้าประเภทสินค้าขึ้นขายบนออนไลน์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง การทราบถึงข้อดีข้อเสีย และการเข้าใจจิตวิทยาการขายออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการขายได้เหมาะกับประเภทธุรกิจของตนเอง

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

 

ส่วนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พบกับกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิด Facebook Fanpage แบบมือโปร” โดย คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งในวันที่สองได้สอนเกี่ยวกับการสร้าง Facebook Fanpage สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มี Facebook Fanpage การได้รู้จักการทำงานของ Facebook Fanpage การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยภาพแบบ HD ด้วยโปรแกรมแบบง่ายๆ บนมือถือ พร้อมสอนการโปรโมตร้านออนไลน์เบื้องต้นด้วย Facebook Pages การเข้าใจคอนเซ็ปท์การขาย การเปิดบัญชี Facebook Ads Manager และการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโฆษณาและการสร้างโฆษณาบน Facebook

สำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ให้กับผู้ประกอบการ จ.สุพรรณบุรี ทางหน่วยร่วมมทร.ธัญบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการคัดกรองผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ณ จุดทางเข้าของโรงแรม และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำจุดเข้าออกห้องอบรมและจุดรับประทานอาหารในพื้นที่จัดอบรม และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “การขายช่องทางไหนดี”24.2 MiB49
เรื่อง “การเข้าใจจิตวิทยาการขายออนไลน์ด้วยหลัก Content Marketing”33.4 MiB48
เรื่อง “การโปรโมตร้านออนไลน์เบื้องต้น : Facebook”14.0 MiB50
เรื่อง “สรุปเทรนต์การตลาดออนไลน์ 2020”33.3 MiB46
เรื่อง “เปิด Facebook Fanpage แบบมือโปร”14.5 MiB51

 

จัดทำโดย :  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี