.ข่าวหนังสือพิมพ์ – www.smeonline.rmutt.ac.th/63
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง/ ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ ยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และลูกค้าต่างประเทศให้การยอมรับ ถือเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON” ผลิตสินค้าแปรรูปมาจากตำรับสมุนไพรในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น เจลอาบน้ำ เซรั่ม ยาสีฟันสมุนไพร แชมพูสระผม รวมไปถึงอาหารเสริม ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สัมภาษณ์คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา”

(Success case) สถานประกอบการ ครัวเจ๊ง้อ สาขาสี่พระยา ต้นตำรับหมี่ผัดกระเฉดรายแรกของประเทศไทย สโลแกน สด สะอาด อร่อย สัมภาษณ์เจ๊ง้อและลูกสาวคุณลินดา บูรณะชน พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ต้องตามกระแส วางแผนกลยุทธ์ โดยการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Line@ Instragram Tiktok ทำให้มีลูกค้าสั่งผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยส่งอาหารถึงมือลูกค้าแบบอาหารกล่อง Delivery […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท แอพพาเรล แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Khaki Bros. สัมภาษณ์ คุณเสถียร ลู่ศิลปศาสตร์ Operation manager และคุณชุลีภร สถาพรวจนา Sale manager พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing ร่วมกับ LNWshop […]
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท วิทยาบางไผ่อะไหล่ยนต์ จำกัด จำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ สัมภาษณ์ คุณวิทยา คุณคณาวัฒน์ กรรมการบริหาร หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing นำหลักสูตรการอบรมมาปรับใช้ โดยยิง ads โฆษณา ทำให้มีกลุ่มลูกค้าและยอดขาย เพิ่มขึ้น 10-20%
February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้)”

(Success case) สถานประกอบการ หจก. อักษรจักรพรรดิ (ชาชิคแบรนด์ชานมใต้หวันแท้) ผู้นำเข้าอุปกรณ์ชาไข่มุก สัมภาษณ์ คุณนันท์ชนก ศรีเทพ หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing มองเห็นในจุดที่บกพร่องของธุรกิจตนเอง เลยทำให้คิดค้น Freppe’pop เป็นเครื่องดื่มผลไม้ปั่นแท้เกล็ดหิมะ เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการลงทุน หลังจากเข้าร่วมโครงการ ยอดขายเพิ่มขึ้น 60-70%