เสียงจากผู้ประกอบการ

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์” ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี : คุณรุ่งกาญจน์ ชั่งกุล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : กล้วยน้ำว้าทอดกรอบปรุงรส บริษัท สยามบานาน่า

“เพราะตลาดออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม จึงต้องการให้สินค้าเป็นที่รู้จักบนตลาดออนไลน์”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี : คุณสุพัตรา เงินสมบัติ
วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมจักรสาน ท่าตะคร้อ

“ได้ความรู้ในการเพิ่มยอดการขายและขยายตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี : คุณนิพัฒน์ เจริญกิจการ
ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี

“ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้พี่น้องผู้ประกอบการณ์ชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขาย พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ต่อไป”

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี : คุณสัณฑพงศ์ เทพวงค์
กรรมการหอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี

“เป็นโครงการที่กำลังอยู่ในความสนใจ ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และอยากให้ สสว. และ มทร.ธัญบุรี
จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถดำเนินต่อไปได้”

 

 

จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

May 21, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดกาญจนบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์” ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. […]
May 21, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดกาญจนบุรี

งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เรื่อง “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์” ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.   จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
May 7, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดลพบุรี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – […]
May 7, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดลพบุรี

งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขายบนออนไลน์” ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.   จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี