เสียงจากผู้ประกอบการ

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.ปทุมธานี กับหัวข้อเรื่อง “จับให้มั่น คั้นให้อยู่ กับพฤติกรรมผู้ซื้อยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม วชิระนาวา ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณช้อนทอง แซ่โง้ว
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ทรายแมว อุปกรณ์และอาหารสัตว์

เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ทำให้สิ้นค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น
และอยากให้ สสว.จัดอบรมเกี่ยวกับการตลาด

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณนันทนา ยอดพูล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ครีมจากเกาหลี ผลิตภัณฑ์เรเวียร์ 

เป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับตลาดออนไลน์
จะนำความรู้ไปใช้เพิ่มยอดขายและทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักต่อไป

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณชนิตา ชนะพล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : ครีมทาผิว วิตามิน และสเปรย์ 

สนใจที่จะขายของผ่าน shopee เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหน้าใหม่
ได้เรียนรู้ตลาดออนไลน์ ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอบรมกับ สสว. อีก

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ปทุมธานี : คุณสุพัตรา ชูสกุล
ผู้ประกอบการธุรกิจ : เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า 

ขอบคุณ สสว. ที่ทำให้ตื่นตัวในเรื่องตลาดออนไลน์
และอยากให้จัดอบรมเกี่ยวกับการเจาะตลาดลูกค้า รวมถึงตลาดต่างประเทศ

จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

August 7, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จ.ปทุมธานี

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จ.ปทุมธานี กับหัวข้อเรื่อง “จับให้มั่น คั้นให้อยู่ กับพฤติกรรมผู้ซื้อยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม วชิระนาวา ชั้น 9 อาคาร 4 […]
July 24, 2019

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง การวางระบบหลังบ้าน “ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ ปิดทางเจ๊ง เปิดทางรวย ปั้นยอดสวยแบบมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี […]
July 24, 2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว กลุ่ม B กับหัวข้อเรื่อง การวางระบบหลังบ้าน “ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ ปิดทางเจ๊ง เปิดทางรวย ปั้นยอดสวยแบบมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) […]