สสว.ลุยโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการ เอสเอ็มอี ออนไลน์ ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์สากล ผ่าน e-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย สร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 640 ล้านบาท ที่ห้องคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ทอาคาร เกษร ทาวเวอร์
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการทำงานของสสว.ในปีนี้ นโยบายหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไปสู่การเป็นความทันสมัย และปีนี้สสว.จัดอบรมผู้ประกอบการผ่านทางโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ และจัดทำแอพพลิเคชั่น เอสเอ็มอี คอนเน็กซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จาก สสว. และยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
นายสุวรรณชัยกล่าวต่อว่า โครงการเอสเอ็มอีออนไลน์จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560-2561 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้วกว่า 120,000 ราย เตรียมความพร้อมจัดทำรายละเอียดสินค้ากว่า 265,000 ผลิตภัณฑ์ และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 20,000 ร้านค้า และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท
“การดำเนินงาน สสว. และ 5 หน่วยร่วม จะเปิดการอบรมให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติทั้งแบบออนไลน์, ออฟไลน์ และเวิร์กช็อป ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์ การทำการตลาดแบบดิจิตอล และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50,000 ราย เตรียมความพร้อมสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 640 ล้านบาท ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ฟรี” นายสุวรรณชัยกล่าว

March 6, 2019

สสว.ลุยโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์

สสว.ลุยโครงการเอสเอ็มอีออนไลน์ ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการ เอสเอ็มอี ออนไลน์ […]