ปั้นผู้ประกอบการ บุกออนไลน์สสว.ผนึก5องค์กร

ปั้นผู้ประกอบการ บุกออนไลน์สสว.ผนึก5องค์กร

M2F ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
สสว.จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital to Global เชื่อมผู้ประกอบการไทยด้วยปลายนิ้ว ปั้นผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศลุยตลาดออนไลน์สากล
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มรภ.สุนันทา (มร.สส.) ม.เชียงใหม่ (มช.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital to Global เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์สากล ผ่าน e-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น Amazon, Alibaba, Far-e และ Kha-leang.com เป็นต้น ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. เปิดเผยเป้าหมายการทำงานของ สสว.ในปีนี้ว่า SPEED คือนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization โดยมาจากคำว่า Smart คือ ความฉลาดรอบรู้ Proactive คือ การทำงานเชิงรุก Efficiency คือ มีประสิทธิภาพ Exclusive คือ มีความพิเศษ และ Digitalization คือ การปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกหลักในการพัฒนา SME
ทั้งนี้ สสว.ยังแบ่งผู้ประกอบการเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Born Strong/Born Global/Born General/Born@50 plus และ Born Digital โดยกลุ่ม Born Digital คือกลุ่ม ผู้ประกอบการที่เป็น e-commerce ปีนี้ สสว.จัดอบรมผู้ประกอบการผ่านทางโครงการ SME ONLINE และจัดทำแอพพลิเคชั่น SME CONNEXT เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จาก สสว. และยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมทั้งได้จัดทำเว็บไซต์ SME ONE (www.smeone.info) ให้เป็นช่องทางการเข้าถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ SME ในทุกมิติ
สำหรับเป้าหมายหลักของโครงการปีนี้คือ การต่อยอด ส่งเสริม และพัฒนา ผู้ประกอบการ โดยมุ่งยกระดับศักยภาพ ผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์ระดับสากล ผ่าน e-Marketplace ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น Amazon และ Alibaba ขายสินค้าไปทั่วโลก Far-e ขายตลาดจีน Kha-leang.com ขายตลาดเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา Shopee เชื่อมโยงตลาดสิงคโปร์ PCHome เชื่อมโยงตลาดไต้หวัน Priceza เชื่อมโยงตลาด Southeast Asia เป็นต้น