งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 กับกิจกรรม Workshop เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ณ ตึกพวงชมพู ห้องประชุม 5401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้ขึ้นกล่าวเปิดโครงการพร้อมแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทาง 2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และ 3.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน นอกจากนั้นยังได้แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกับทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ กับกิจกรรม Workshop ภายในงานตลอดทั้งวัน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างเงินล้านแรก ด้วยมือถือเครื่องเดียว” โดย นางสาวนิธิกานต์ รงรอง กับ 6 เหตุผลที่คุณควรมีโลก 2 ใบ ในระหว่างวัยเรียน เพราะ 1.ความเสี่ยงต่ำแต่รางวัล “ประสบการณ์” ที่ได้ยิ่งใหญ่ 2.ต้นทุนราคาถูกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ฟรี 3.ประสบการณ์จากโลกแห่งความจริง ดีกว่าหนังสือ 10 เท่า 4.ขอคำปรึกษาได้สะดวก 5.หาผู้ร่วมก่อตั้งหรือทีมได้ไม่ยาก และ 6.ใส่ลงไปในประวัติตอนสมัครงาน และกิจกรรม Workshop เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน SHOPEE” ได้สอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee ตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลด Application จนถึงขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้, ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าบน Shopee รวมถึงแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับผู้ขาย, เทคนิคการซื้อของใน Shopee และเคล็ดลับการขายของใน Shopee

ส่วนช่วงบ่ายพบกับการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน” โดย นางสาวปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ได้มาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งโดยเริ่มจากการตั้งค่าการใช้งานและขนาดของภาพถ่ายให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพ ซึ่งสามารถแบ่งแสงได้เป็น 2 แหล่งที่มา คือ 1. แสงจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงพระอาทิตย์ ซึ่งแต่ละช่วงเวลาให้แสงและเงาที่แตกต่างกัน และ 2. แสงประดิษฐ์ เช่น แสงหลอดไฟ แสงแฟลช เป็นต้น การจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้ภาพสินค้าเกิดความโดนเด่น การเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมก่อนถ่ายภาพ และเทคนิคอีกมากมายในการถ่ายภาพด้วยสมาร์โฟน

สำหรับ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.smeonline.info , www.smeonline.rmutt.ac.th  หรือ Facebook: SMEONLINE BY OSMEP และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน”7.3 MiB42
เรื่อง “เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน SHOPEE”8.1 MiB233


ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี