เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562” จังหวัดสิงห์บุรี

งานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี กับหัวข้อ เรื่อง “เปิดเพจเฟซบุ๊ค สำหรับเริ่มต้นขายของออนไลน์” ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จ.สิงห์บุรี ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณศศิวรรณ ขันทอง
เจ้าของธุรกิจน้ำมันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

คุณเหมฤดี – คุณชรัมภ์ คงคามี
เจ้าของธุรกิจไร่วินวิว จำหน่ายแก่นตะวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

คุณภารดี รัชฎาวงษ์
เจ้าของธุรกิจสมุนไพรโพธิ์แก้ว จำหน่ายสเปรย์คลายกล้ามเนื้อ จ.สิงห์บุรี

คุณจิราภรณ์ สุภาพร
เจ้าของธุรกิจขนมโบราณคุณน้า ต.บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  จัดทำโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี