เสียงจากผู้ประกอบการ

October 3, 2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 ในงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม บี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณกรรณกร อุดมโชติชัย […]
October 3, 2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

August 24, 2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร : คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย เจ้าของธุรกิจ : โรงงานฟอกหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง “ดีใจที่ สสว. เห็นความสำคัญจัดอบรมการขายออนไลน์ การสร้าง […]
August 24, 2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร