April 20, 2018

เสียงจากผู้บริหาร โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

May 21, 2018

วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ปี 2561 ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ปี 2561 ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คุณศิวพร สุสุวรรณ  เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คุณสมศักดิ์ ไชยฤทธิ์  เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คุณพิสิษฐ์ สืบพิมพาวงศ์ 
May 22, 2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

May 22, 2018

วิดีโอเสียงจากผู้บริหาร โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

วิดีโอเสียงจากผู้บริหารโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เสียงจากผู้บริหาร : คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ได้กล่าวไว้ว่า “การค้าออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ SME สสว.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงมีโครงการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ขึ้นมา สำหรับปีนี้ SME […]