.พลาดไม่ได้ กับงาน "ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า"
งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” จ.ราชบุรี
August 27, 2019
สสว.จับมือ 5 องค์กร จัดงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า (สยามโฟกัสไทม์)
September 19, 2019

ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า

พลาดไม่ได้ กับงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า”

ยกโลกออนไลน์มาไว้บนโลกแห่งความจริง พบกับมหกรรมสินค้าคุณภาพจาก SME ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า

ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แล้วพบกัน ณ ลาน Grand Hall ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562