เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร

งานแถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” กรุงเทพมหานคร
October 2, 2018
วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 กรุงเทพมหานคร
October 3, 2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ งานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม บี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 


“ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี
ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
ได้จับคู่ทางธุรกิจ
สร้างแนวคิดใหม่
และขายสินค้าได้มากขึ้น

 

คุณกรรณกร อุดมโชติชัย
เจ้าของธุรกิจ : Fabric Stone


ต่อยอดทางธุรกิจ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
ได้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์
ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี
มาก..มาก ค่ะ”


 

คุณสายสังวาลย์ พุดซา
เจ้าของธุรกิจ : กระเป๋ายางพาราทูทรีแฮนด์เมด

Comments are closed.