เสียงตอบรับผู้ประกอบการ

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด”

February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด”

February 10, 2021

Success Case ผู้ประกอบการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 “บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON”

August 3, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการ งานสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล Digital Marketing Plan”

July 11, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโครงการ งานสัมมนา ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “Advance Online Advertising ธุรกิจโตไวด้วยโฆษณาออนไลน์”

July 10, 2020

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ งานสัมมนาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 กับหัวข้ออบรมเรื่อง “ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE Official Account”

>> รับสมัคร