โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

ที่อยู่

อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอร์โทรศัพท์

02-549-4004 /097-278-8879/ 090-916-2227

E-mail

sme@rmutt.ac.th
อาคาร ICT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่

การเดินทาง
>> รับสมัคร