กำหนดการจัดอบรม

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม C)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1 6 - 7 พฤษภาคม 2564 การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายด้วย Smart phone เครื่องเดียว Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 218
2 18-19 มิถุนายน 2564 การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขาย บน TikTok และ Line My Shop Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม B)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1 7 - 9 พฤษภาคม 2564 เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 112
2 21-23 พฤษภาคม 2564 สร้างยอดขายปังและดังด้วย Priceza Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 4-6 มิถุนายน 2564 การตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4 7-9 มิถุนายน 2564 Line Commerce from Zero to Hero Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2564 Data Driven Ecommerce Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
กลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ (กลุ่ม A)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1   2564 ด้านกลยุทธ์การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล
2  2564 ด้านกลยุทธ์การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล
 
>> รับสมัคร