กำหนดการจัดอบรม

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม C)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1 6 - 7 พฤษภาคม 2564 การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายด้วย Smart phone เครื่องเดียว Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 50
2 13-14 พฤษภาคม 2564 TikTok for Business การตลาดโฆษณาบน TilTok เพื่อธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
3 19-20 พฤษภาคม 2564 TikTok for Business การตลาดโฆษณาบน TilTok เพื่อธุรกิจ จังหวัดสิงห์บุรี 50
4 29-30 พฤษภาคม 2564 สร้างร้านค้าออนไลน์ เปลี่ยนแชทการขายด้วย Line My Shop จังหวัดนครปฐม 50
5 1-2 มิถุนายน 2564 สร้างร้านค้าออนไลน์ เปลี่ยนแชทการขายด้วย Line My Shop จังหวัดลพบุรี 50
6 15-16 มิถุนายน 2564 TikTok for Business การตลาดโฆษณาบน TilTok เพื่อธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 60
กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม B)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1 7 - 9 พฤษภาคม 2564 เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย Facebook Private Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60
2 12-14 พฤษภาคม 2564 Facebook Marketing เจาะลึกครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 60
3 17-18และ24 พฤษภาคม 2564 การตลาดออนไลน์สายแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 60
4 28-30 พฤษภาคม 2564 VDO Content ทุกแพลตฟอร์ม จังหวัดนครปฐม 60
5 7-9 มิถุนายน 2564 กลยุทธ์ออนไลน์ร้านอาหารยุค New Normal ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 60
6 18-20 มิถุนายน 2564 VDO Content ทุกแพลตฟอร์ม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
7 22-24 มิถุนายน 2564 Digital Marketing สำหรับธุรกิจความงาม, เครื่องสำอางค์และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
8 25-27 มิถุนายน 2564 Facebook Marketing เจาะลึกครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
9 2-4 กรกฎาคม 2564 สร้าง Sale page ปิดการขายออนไลน์ให้ยอดปัง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
10 6-8 กรกฎาคม 2564 เจาะลึก Facebook ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย : คอนเทนต์ ยิงแอด ไลฟ์สด ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
11 16-18 กรกฎาคม 2564 เข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบน Facebook, Google, LINE ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร 50
 
กลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ (กลุ่ม A)
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่ จำนวน(ราย)
1  พฤษภาคม 2564 ด้านกลยุทธ์การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร
2 พฤษภาคม 2564 ด้านกลยุทธ์การจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังซั่น กรุงเทพมหานคร
 
>> รับสมัคร